Functioneringsgesprek

maart

Geachte heer Steensma,
Beste Richard,
Conform onze afspraak van eerder deze week doe ik u hierbij mijn urenverantwoording toekomen voor donderdag 10 maart 2016.
  • 6.00-6.45: column nieuwsbrief kerk afgemaakt en verzonden
  • 6.45-7.30: kinderen P., R., L. en I. liefdevol gewekt (methode ‘kriebel op rug’) en aangespoord zich op te frissen en aan te kleden
  • 7.30-8.00: kinderen P. t/m I. voorzien van een uitgebalanceerd ontbijt. Ondertussen de toporepetitie ‘Grote Steden’ van kind I. overhoord, alsmede de geschiedenisrepetitie ‘Belangrijke Jaartallen’ van kind L. Kind R. had geen repetitie, maar u weet dat zij ook zonder overhoring de nodige aandacht vereist.
  • 8.00-8.10: afwasmachine uitgeruimd, ingeruimd en aangezet
  • 8.10-8.30: kinderen P. t/m I. aangespoord de schooltassen in te pakken en te vertrekken naar de locatie waar zij verwacht werden
  • 8.30-9.00: privé tijd (persoonlijke hygiëne, koffie, social media, toiletbezoek)
  • 9.00-12.00: gewerkt op kantoor
  • 12.00-13.30: lunch met de kinderen R. t/m I., aandacht voor persoonlijk gesprek en sociale vaardigheden. Opmerking: Jammer dat genoemde kinderen nog steeds niet uit zichzelf hun vuile vaat in de afwasmachine zetten. Ik heb er op uw advies nogal een dingetje van gemaakt.
  • 13.30-15.00: koffie gedronken bij een vriendin. Opmerking: deze pauze lijkt misschien dicht te liggen op de vorige pauze, de lunch. Ik wil u er echter op wijzen dat ik de lunch door de aanwezigheid en de gesteldheid van de kinderen R. t/m I. niet altijd als ontspannen ervaar, maar meer als keihard werken.
  • 15.00-17.00: was gevouwen en in de daarvoor bedoelde kasten gelegd. NB: Vooral over het uitvoeren van deze laatste taak ben ik persoonlijk erg tevreden. De stapel liep, zoals u reeds had ondervonden, nogal op.
Ik kom hiermee op een dagtotaal van 11 uur. Na aftrek van pauzes: 9 uur. De werkdruk zou ik willen bestempelen als ‘acceptabel’.
Tijdens ons laatste functioneringsgesprek hebben u en ik samen geconstateerd dat mijn competenties van nature niet liggen op het vlak van huishoudelijke bezigheden. Het kost mij buitensporig veel moeite om al mijn huishoudelijke taken te inventariseren, in te plannen en daadwerkelijk uit te voeren. Ik heb nagedacht over uw voorstel om een training te volgen. Op zich een goed idee, maar wat de werkdruk zeker ten goede zou komen, is de inzet van een uitzendkracht. Zou daarvoor nog budget zijn?
U vroeg of ik op mijn werkplek kan beschikken over de juiste apparatuur om mijn taken adequaat uit te voeren. Wat dat betreft denk ik dat een wasdroger waarschijnlijk zou bijdragen aan mijn productiviteit. Een nieuwe Samsung Galaxy S7 staat bovenaan mijn wensenlijstje, maar komt mijn functioneren als huisvrouw waarschijnlijk juist níet ten goede. Laat die maar even zitten dus.
Nog even over mijn persoonlijk ontwikkelingsplan. Nu de kinderen P. t/m I. steeds zelfstandiger worden, blijft er zo nu en dan een uurtje over. In die tijd zou ik graag de cursus ‘creatief met glaswerk’ willen volgen. Dan ben ik van de straat en hebben we gelijk een oplossing voor het probleem van de enorme stapel lege flessen en potten in de bijkeuken. De komende tijd wil ik me sowieso graag verder specialiseren in het scheiden en recyclen van afval. Daar sluit deze cursus mooi op aan.
U noemde tijdens ons recente evaluatiegesprek mijn gebrek aan cijfermatig inzicht. Het budget dat u ‘huishoudgeld’ noemt, is inderdaad niet altijd toereikend. Uw opmerking dat mijn persoonlijke etentjes en uitjes niet onder de post ‘huishoudgeld’ vallen, is terecht. Kunt u mij nog even aangeven welk bedrag u maandelijks reserveert voor de nieuw in te stellen post ‘V.E.E.L.’ (Vermaak En Etentjes Lilian)? Is er trouwens voor 2016 nog budget voor vakliteratuur? In dat geval zou ik graag een abonnement afsluiten op het blad ‘Opzij’.
Uw visie op mijn functioneren is verhelderend en ik dank u hartelijk voor uw openheid. Hoewel ik in uw beleving misschien niet altijd adequaat reageer op uw verbale (‘Liel, mijn onderbroeken zijn op!’) en non-verbale (hartgrondig zuchten) communicatie met betrekking tot mijn functioneren, sta ik ten alle tijden open voor uw feedback. De SWOT analyse die u losliet op mijn persoonlijkheid is trouwens treffend en erg verhelderend. Ik ga ermee aan de slag.
Fijn dat u voornemens bent mijn dienstverband ondanks bovenstaande opnieuw met een jaar te verlengen. Ik ben vast van plan om ook het komende jaar een groei te laten zien van mijn capaciteiten.
Tenslotte wil ik benadrukken dat u geen vraagtekens hoeft te zetten bij mijn discretie. Ik begrijp uw bezorgdheid met betrekking tot mijn uitlatingen op social media, maar echt waar, uw rare gewoontes, uw vuile was en de kinderen P. t/m I. zijn veilig bij mij.
Ik ben uiteraard bereid om deze brief in een persoonlijk gesprek nader toe te lichten. Voor ons voortgangsgesprek zal ik een tafeltje reserveren bij restaurant Mango’s in de Hoofdstraat. Datum en tijd laat ik u binnenkort even weten.
Hoogachtend,
en een dikke kus,
Lilian Steensma

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *